Bestuur

DE STICHTING EN HAAR FUNCTIONARISSEN.

Het bestuur, de bestuursondersteuners en anderen die binnen de stichting actief zijn, zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke geledingen. Voor hun inzet ontvangen zij geen financiële vergoeding. Alleen gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed.

 


 

 BESTUUR STICHTING NU of NOOIT

Voorzitter

 Mr. Herman Bokhoven

 Brigadegeneraal b.d.

Penningmeester

 Ing. Gérard Urselmann

 Res. Luitenant-kolonel b.d.

Bestuurslid

 Peter Smit (MA)

 Sergeant der 1ste klasse b.d.

ONDERSTEUNING BESTUUR STICHTING NU of NOOIT

Redactie

Journalist - Fotograaf

jan van holten

Jan van Holten

KVV Sergeant b.d.

Vrijwilligers

  

Werving

Bezoekers

Coen Ploeger

Eerste Luitenant b.d.